• Search
  • Menu

Társadalom | 

Portré | 

Sabina Spielrein

Kinek érdeklődése érinti a pszichológia területeit, annak Sabina Spielrein neve nem véletlenül csenghet ismerősen. Ha Sigmund Freud vagy Carl Gustav Jung életét és munkásságát valaha is tanulmányoztuk, Sabina Spielrein nevével is találkoznunk kellett. Életútjának ismertebb részletein biztosan nem szaladtunk át figyelmetlenül, hiszen története a mai napig titokzatos, nem mindennapi és igencsak érdekfeszítő. A fiatalként skizofrén és hisztérikus tünetekkel kezelt nő később, betegsége leküzdése és tanulmányai befejezése után szintén pszichoanalitikus lett.

Sabina Spielrein gazdag zsidó családból származott, 1885-ben született Oroszországban, Rosztovban. Gyermekkoráról kevés információ maradt meg, ám Freud és Carl Jung pszichiáterek tudományos levelezéseiből sok gyermekkori élményéről lehet tudomást szerezni. 1904. augusztus 14. és 1905. június 1. között Sabina betegsége miatt egy Zürich melletti klinikán tartózkodott, ahol Jung első pszichoanalitikus páciense volt. Később szerelmi szálak alakultak ki a kezelésre szorult nő és az orvos között, annak ellenére, hogy Jung ekkor már férj és egyben apa is volt. Kapcsolatuk az elejétől fogva „halálra ítélt” volt, bár ismeretes: viszonyuk lobbanékony, érzelmekkel teli, lelki és testi kötelék volt, és intellektualitáson alapult. 
 
Spielrein története gyógyulását követően fordulatosan folytatódott, hiszen a nő maga is kitanulta a pszichoanalízis csínját-bínját, majd 1911-ben megszerezte doktori fokozatát. Még ugyanezen évben Freud javaslatára a bécsi Pszichoanalitikus Egyesület első női tagja lett.  
Az egykori orvosához fűződő pszichikai kapcsolat, saját beteg állapota, majd későbbi munkatársi kapcsolata Sigmund Freud neurológussal hozzásegítette Sabinát pályája beteljesedéséhez: dolgozott Genfben orvos-pedológusként, majd az 1. számú Moszkvai Egyetemen a gyermekpszichológiai részleg vezetője volt. Később magánéleti indíttatásból újra szülővárosában, Rosztovban telepedett le, itt egyes források szerint az egyetemen dolgozott, ám más források alapján pszichoanalitikus nevelőintézetet alapított. Munkáját így végezte mindaddig, míg a háború 1942-ben utol nem érte őt is.
Furcsa, hogy Sabina különös odafigyelést élvezett két híres és elismert tudós életében is, vagy tizenöt éven át írtak egymásnak Carl Junggal és Sigmund Freuddal, mindkettejük tudományos munkájában kiemelkedő és fontos szerepet töltött be, ám sokaknak csak akkor tűnt fel a hölgy meghatározó jelentősége, amikor 1974-ben megtalálták levelezéseit. 
 
A témát feldolgozó, általam ismert három filmet mindenki figyelmébe ajánlom, akinek Sabina Spielrein életútja valamennyire is felkeltette figyelmét, bár mindhárom különböző formában és más-más megvilágításban mutatja be az igaz történetet. A 2002-es Sabina Spielrein című alkotás a dokumentumfilmek kedvelőinek szól, azoknak, akik az élethű ábrázolást mindennemű kiegészítő klisé nélkül találják élvezetesnek. A szintén 2002-ben napvilágot látott Lélekszakadva egy felkavaró drámai alkotás, mely inkább mondható száraznak és keménynek, mint csöpögősnek. Ha ennél emészthetőbb és populárisabb megjelenítésre vágyunk, akkor a 2011-es Veszélyes vágy című játékfilmet vetítsük házimozinkban. 
 
A kép forrása: http://www.psychspace.com

Szerző:

Címkék: